www.brandweerproceduresdrenthe.nl | brandweer drenthe
 
WEBSITE VOOR OPERATIONELE INFORMATIE
Kunststof gasflessen staan erom bekend dat zij niet kunnen exploderen.
De praktijk wijst echter anders uit. Zie leermoment 2013-2 onder de rubriek LEREND VERMOGEN
 
 
Welkom op de website voor operationele informatie van de BRANDWEER DRENTHE

Deze website is ontwikkeld om op één centraal punt de voor de Brandweer Drenthe geldende operationele informatie, waaronder procedures en instructies, te delen. Deze informatie is bestemd voor alle operationele medewerkers, in de eerste plaats (onder)officieren.
Voor de operationele taakuitoefening zijn hier de relevante documenten opgenomen. Het is niet de bedoeling om de website tijdens een incident te kunnen raadplegen. De website is vooral bestemd voor het actueel houden van operationele kennis, als voorbereiding op oefeningen, voor evaluaties of om een persoonlijk naslagwerk te maken.
De website is zeker nog niet volledig, maar levert inmiddels op gestructureerde wijze voldoende stof tot nadenken over je rol binnen onze operationele brandweerorga- nisatie in Drenthe..
Welke functionele info wordt hier bedoeld ?
Voor bevelvoerder:
* Plaats van bevelvoerder in de organisatie van de Brandweer Drenthe
* Taken en bevoegdheden en basisinzetpro- cedures voor bevelvoerder en voor de naast hogere en naast lagere functies.
* Inzetprocedures op onderwerp
Voor (hoofd)officier van dienst:
* De wet-, regelgeving, beleid en ambitie van de Brandweer Drenthe.
* Plaats van de (H)OvD in de organisatie.
* Taken en bevoegdheden en basisinzetpro- cedure, van alle functies bij de Brandweer Drenthe.
* Inzetprocedures op onderwerp.
* Sterke en minder sterke punten van de operationele organisatie.